Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2016

Bổ sung ngành Sản Xuất Phim

Hiện nay, việc cho phép thành lập các hãng phim tư nhân cũng được quy định cụ thể và rõ ràng tại: NGHỊ ĐỊNH 54/2010/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN ẢNH SỐ 62/2006/QH11 VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN ẢNH SỐ 31/2009/QH12. Saigonicom xin trình bày cho quý khách hàng hiểu thêm về điều kiện đăng kí thành lập hãng sản xuất phim như sau:


I. Hoạt động khuyến khích sản xuất phim của nhà nước Việt Nam:
Với chính sách hiện đại hóa ngành công nghiệp và chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh hiện nay, Nhà nước đã đưa ra các hoạt động cụ thể để khuyến khích hoạt động như:
1. Nhà nước mua toàn bộ hoặc một phần quyền sở hữu đối với phim có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao do cơ sở điện ảnh sản xuất; việc định giá mua căn cứ vào chất lượng phim được Hội đồng Trung ương thẩm định phim xếp loại; giá mua được Hội đồng thẩm định giá phê duyệt theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Cơ sở điện ảnh khi sản xuất phim được ưu đãi về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.
3. Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp xây dựng rạp chiếu phim để kinh doanh phổ biến phim hoặc xây dựng công trình hoạt động điện ảnh khác được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
4. Cơ sở điện ảnh được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà theo quy định của pháp luật.
5. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) có trách nhiệm điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của địa phương, ưu tiên dành quỹ đất cho cơ sở điện ảnh; có chính sách, chế độ ưu đãi nhằm khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh trên địa bàn.
Từ những chính sách khuyến khích phát triển cụ thể như trên, trong thời gian qua nền công nghiệp điện ảnh của Việt Nam đã và đang mở rộng rất nhiều từ những sản phẩm sáng tạo của các hàng phim tư nhân.

II. Điều kiện để đăng ký thành lập hãng sản xuất phim:
Vốn pháp định là 1.000.000.000 đồng (một tỷ VNĐ), được xác định bằng một trong các văn bản sau:
a) Quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một hoặc hai thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức;
b) Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên;
c) Bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh và đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mà chủ sở hữu là cá nhân.

Đối với số vốn được góp bằng tiền: phải có xác nhận của ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập. Số tiền ký quỹ phải bằng số vốn góp bằng tiền của các thành viên sáng lập và chỉ được giải tỏa sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Đối với số vốn được góp bằng tài sản: thì phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

** Đối với doanh nghiệp đang hoạt động có nhu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh sản xuất phim thì phải có văn bản xác nhận của cơ quan kiểm toán độc lập về số vốn hiện có của doanh nghiệp được đưa vào góp vốn thể hiện trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất bảo đảm lớn hơn hoặc bằng mức vốn pháp định quy định là 1.000.000.000 đồng (một tỷ VNĐ).

Bổ sung ngành Sản Xuất Phim trên mất nhiều thời gian, đòi hỏi Quý khách cần chứng minh vốn và kinh nghiệm thực hiện các thủ tục phức tạp. Để giúp Quý khách có thể tiết kiệm thời gian, Saigonicom "nhận thực hiện dịch vụ bổ sung ngành Sản Xuất Phim với tiêu chí: NHANH - GỌN - HIỆU QUẢ VỚI CHI PHÍ THẤP"

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Saigonicom để được hướng dẫn chi tiết
ĐT: Ms Nguyệt 05 9999 6363 - 03 9999 6363 - 08 2999 6363.Emailanhnguyet@saigonicom.vn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Bài viết mới
Đang mở...