Thành lập công ty

Kế toán

Văn phòng ảo

Bài viết mới

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016
Ngành nghề cần chứng chỉ, vốn pháp định, giấy phép con khi đăng ký kinh doanh

Ngành nghề cần chứng chỉ, vốn pháp định, giấy phép con khi đăng ký kinh doanhKhi đăng ký kinh doanh, chúng ta cần quan tâm đến những quy định của pháp luật để thực hiện thủ tục chính xác. Chúng tôi giới thiệu những quy định của pháp luật về  danh mục ngành nghề cần có vốn pháp định, chứng chỉ trước khi đăng ký kinh doanh và một số ngành kinh doanh có điều kiện cụ thể như sau:

A. NGÀNH NGHỀ CẦN CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ KINH DOANH
- Kinh doanh dịch vụ pháp lý
- Kinh doanh dịch vụ khám, chữa bệnh và kinh doanh dược phẩm
- Kinh doanh dịch vụ thú y và kinh doanh thuốc thú y
- Kinh doanh dịch vụ thiết kế quy hoạch xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng
- Kinh doanh dịch vụ kiểm toán
- Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, mua bán thuốc bảo vệ thực vật
- Kinh doanh dịch vụ xông hơi khử trùng
- Kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải
- Mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
- Kinh doanh dịch vụ kế toán
- Dịch vụ môi giới bất động sản;
  Dịch vụ định giá bất động sản;
  Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản. 

Đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề quy định trên thì kèm theo hồ sơ đăng ký kinh doanh phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), các chức danh quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định.

I. Ngành, nghề yêu cầu Giám đốc (người đứng đầu cơ sở kinh doanh) phải có chứng chỉ hành nghề:

1. Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (trong trường hợp không ủy quyền) (Đ.154 Luật Sở hữu trí tuệ; Đ.29 NĐ 103/NĐ-CP ngày 22/9/2006)
2. Dịch vụ khám chữa bệnh tư nhân (Thông tư 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế)
3. Dịch vụ khám chữa bệnh y học cổ truyền tư nhân (Thông tư 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế)
 II. Ngành, nghề yêu cầu cả Giám đốc và người khác giữ chức vụ quản lý trong công ty phải có chứng chỉ hành nghề:

1. Dịch vụ kiểm toán – 3 CCHN (Đ.23 NĐ 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004)
2. Dịch vụ kế toán – 2 CCHN (Đ.41 NĐ 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004; Đ.2 TT 72/2007/TT-BTC ngày 27/6/2007)

III. Ngành, nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề của người giữ chức danh quản lý trong công ty:

1. Dịch vụ thú y – 1 CCHN (Điều 63 NĐ 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005)
2. Sản xuất, mua bán thuốc thú y; thú y thủy sản – 1 CCHN (Pháp lệnh Thú y)
3. Giám sát thi công xây dựng công trình – 1 CCHN (Đ.87 Luật Xây dựng)
4. Khảo sát xây dựng – 1 CCHN (Đ.49 Luật Xây dựng)
5. Thiết kế xây dựng công trình – 1 CCHN (Đ.56 Luật Xây dựng)
6. Hành nghề dược – 1 CCHN; (Đ.14 NĐ 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ)
7. Dịch vụ môi giới bất động sản – 1 CCHN (Đ.8 Luật KDBĐS)
8. Dịch vụ định giá bất động sản – 2 CCHN (Đ.8 Luật KDBĐS);
9. Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản – 2 CCHN môi giới bất động sản (nếu có  Dịch vụ định giá bất động sản thì phải có 2 CCHN định giá bất động sản) (Đ.8 Luật KDBĐS)
10. Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật – 1 CCHN (Quyết định 91/2002/QĐ-BNN ngày 11/10/2002 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT)
11. Dịch vụ làm thủ tục về thuế - 2CCHN (Điều 20 Luật Quản lý thuế)
12. Dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải – 1 CCHN (Quyết định 38/2005/QĐ-BGTVT).
13. Hoạt động xông hơi khử trùng – 1 CCHN (Đ.3 Quyết định 89/2007/QĐ-BNN ngày 1/11/2007 của Bộ NN&PTNT)
14. Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp – 1 CCHN (trong trường hợp có ủy quyền) (Đ.154 Luật Sở hữu trí tuệ)

B. NGÀNH, NGHỀ KD PHẢI CÓ VỐN PHÁP ĐỊNH TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ KD

1.  Tổ chức tín dụng (Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006)
- Ngân hàng thương mại cổ phần: 1000 tỷ đồng
- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 15 triệu USD
2. Quỹ tín dụng nhân dân (Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006)
- Quỹ tín dụng nhân dân trung ương: 1000 tỷ đồng
- Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở: 0.1 tỷ đồng
3. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng (Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006)
- Công ty tài chính: 300 tỷ đồng
- Công ty cho thuê tài chính: 100 tỷ đồng
4. Kinh doanh bất động sản: 6 tỷ đồng (Điều 3 NĐ 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007)
5. Dịch vụ đòi nợ: 2 tỷ đồng (Điều 13 NĐ 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007)
6. Dịch vụ bảo vệ: 2 tỷ đồng (không được kinh doanh các ngành, nghề và dịch vụ khác ngoài Dịch vụ bảo vệ) (NĐ 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008)
7. Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: 5 tỷ đồng (Điều 3 NĐ 126/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007)
8. Sản xuất phim: Doanh nghiệp phải có GCN đủ điều kiện kinh doanh do Cục Điện ảnh cấp trước khi ĐKKD (Điều 11 NĐ 96/2007/NĐ-CP ngày 6/6/2007)
9. Kinh doanh cảng hàng không: (Khoản 1 Điều 22 NĐ 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007) 
- Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế: 100 tỷ đồng 
- Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: 30 tỷ đồng
10. Cung cấp dịch vụ hàng không mà không phải là doanh nghiệp cảng hàng không: (Khoản 2 Điều 22 NĐ 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007) 
- Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế: 30 tỷ đồng 
- Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: 10 tỷ đồng
11. Kinh doanh vận chuyển hàng không: (Khoản 1 Điều 8 NĐ 76/2007/NĐ-CP ngày9/5/2007) 
a. Vận chuyển hàng không quốc tế: 
- Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay: 500 tỷ đồng
 
- Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 800 tỷ đồng
 
- Khai thác trên 30 tàu bay: 1000 tỷ đồng
 
b. Vận chuyển hàng không nội địa:
 
 -
  Khai thác từ 1 đến 10 tàu bay: 200 tỷ đồng 
 -  Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay: 400 tỷ đồng
 
 -  Khai thác trên 30 tàu bay: 500 tỷ đồng
12.  Kinh doanh hàng không: 50 tỷ đồng (Khoản 2 Điều 8 NĐ 76/2007/NĐ-CP ngày 9/5/2007)

C. NGÀNH NGHỀ CẦN CÓ GIẤY PHÉP CON KHI HOẠT ĐỘNG
1. Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế.
- Xin GP Kinh doanh lữ hành quốc tế tại Sở Du Lịch
2. Ngành nghề liên quan về dịch vụ y tế.
- Xin GP đủ điều kiện hoạt động phòng khám đa khoa
- Xin GP đủ điều kiện hoạt động phòng khám chuyên khoa: Phòng nha, Phòng khám Vật  lý trị liệu
3. Sàn giao dịch bất động sản.
- Thông báo hoạt động Sàn giao dịch BĐS cho Sở Xây Dựng
4. Cơ sở Dạy nghề.
- Xin Giấy phép hoạt động của cơ sở Dạy nghề của doanh nghiệp tại Sở Lao Động TB và XH
5. Kinh doanh rượu.
- Xin GP sản xuất rượu tại Bộ Công thương
- Xin GP bán lẻ, bán buôn rượu trên địa bàn 01 tỉnh: Sở Công Thương
- Xin GP bán lẻ, bán buôn rượu trên địa bàn nhiều tỉnh: Bộ Công Thương
6. Sản xuất phim.
- Xin Giấy CN đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim tại Cục Điện Ảnh
7. Bán hàng đa cấp.
- Xin Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp tại Sở Công thương
8. Trung tâm ngoại ngữ và tin học.
- Xin Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ (tin học) tại Sở Giáo Dục
9. Hoạt động trang thông tin điện tử.
- Xin Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử ICP tại Sở thông tin và truyền thông.
10. Kinh doanh hóa chất.
- Xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất tại Sở Công Thương
11. Dịch vụ in ấn.
- Xin Giấy phép hoạt động ngành in tại Sở Thông thông tin và truyền thông – Cục Xuất bản
12. Kinh doanh khách sạn.
- Xin Quyết định Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch tại Sở văn hóa thể thao và du lịch.
13. Các ngành kinh doanh liên quan đến thực phẩm.
- Xin giấy phép đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm cho cơ sở tại Sở Y Tế và Phòng Y Tế quận.
- Đăng ký công bố chất lượng sản phẩm thực phẩm tại Sở Y Tế để được cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm.
14. Kinh doanh vận tải bằng ô tô.
- Xin Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại Sở Giao Thông Vận tải
15. Kinh doanh thuốc thú y.
- Xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh tại Chi cục thú y thành phố
- Xin Giấy phép sản xuất thuốc thú y tại Cục thú y.

Thứ Hai, 15 tháng 2, 2016
Bảng giá dịch vụ cho thuê văn phòng ảo

Bảng giá dịch vụ cho thuê văn phòng ảo

Nhằm cung cấp thông tin tra cứu nhanh chóng về bảng giá dịch vụ cho thuê văn phòng ảo tại quận 1, quận Bình Thạnh, quận Tân Phú, Tân Bình cho quý khách, Saigonicom cung cấp bảng giá tổng hợp tại đây:

Bảng giá dịch vụ cho thuê văn phòng ảo
Bảng giá dịch vụ cho thuê văn phòng ảo

Bảng giá thuê văn phòng ảo tại Quận 1 Tp HCM với Hợp đồng thuê tối thiểu 1 năm tại địa chỉ 190B Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q. 1, Tp HCM

+ Giá thuê VP Ảo Quận 1: 800.000 VND/tháng.
+ Khách hàng đăng ký 1 năm thanh toán 1 lần được giảm 50% phí thuê văn phòng


Bảng giá thuê văn phòng ảo tại Quận Bình Thạnh Tp HCM với Hợp đồng thuê tối thiểu 1 năm tại địa chỉ 490A Điện Biên Phủ, P.21, Bình Thạnh, Tp HCM

+ Giá thuê VP Ảo Quận Bình Thạnh: 600.000 VND/tháng.
+
Khách hàng đăng ký 1 năm thanh toán 1 lần được giảm 50% phí thuê văn phòng

Bảng giá thuê văn phòng ảo tại Quận Tân Phú Tp HCM với Hợp đồng thuê tối thiểu 1 năm tại địa chỉ 74 Nguyễn Cửu Đàm, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp HCM

+ Giá thuê VP Ảo
Quận Tân Phú : 600.000 VND/tháng.
+ Khách hàng đăng ký 1 năm thanh toán 1 lần được giảm 50% phí thuê văn phòng

Bảng giá thuê văn phòng ảo tại Quận Tân Bình (mới) Tp HCM với Hợp đồng thuê tối thiểu 1 năm tại địa chỉ mặt tiền: 122/3 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM

+ Giá thuê VP Ảo
Quận Tân Bình : 600.000 VND/tháng.

+ Khách hàng đăng ký 1 năm thanh toán 1 lần được giảm 50% phí thuê văn phòng

Các tiện ích mà khách hàng thuê Văn phòng ảo sẽ được sử dụng ngoài việc được dùng địa chỉ để đăng ký trên giấy phép kinh doanh:

+ Tư vấn thủ tục ĐKKD + Nhận GPKD trong vòng 5 ngày + Đặt bảng tên tại tòa nhà + Lễ tân chuyên nghiệp + Tiếp nhận thư/ bưu phẩm ở Q1,Bình Thạnh + Scan, fax miễn phí + Tùy chọn Dịch vụ kế toán trọn gói + Sảnh tiếp khách ở Q1 và Q.Bình Thạnh + Internet Wifi/ nước uống + Phòng họp miễn phí ở Q1,Q.Bình Thạnh, Tân Phú (3h/Tháng) + Tư vấn kế toán cơ bản + Tư vấn báo cáo thuế qua mạng


Ghi chú: Dịch vụ thuê văn phòng đại diện sẽ không áp dụng để đặt biển hiệu & dùng làm địa chỉ để đăng ký trên giấy phép kinh doanh.

Xem thêm chi tiết và hình ảnh:
Liên hệ ngay Saigonicom để được tư vấn chi tiết
Hotline : Ms Nguyệt 05 9999 6363 - 03 9999 6363 - 08 2999 6363.
Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016
Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (Bán/tặng cho/thừa kế doanh nghiệp)

Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (Bán/tặng cho/thừa kế doanh nghiệp)

 Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân là việc làm hết sức phức tạp và gồm nhiều giấy tờ hồ sơ, Saigonicom là nhà cung cấp dịch vụ  tư vấn Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân tốt nhất hiện nay sẽ giúp bạn hoàn thành nhanh chóng các thủ tục.


I. Thông tin lưu ý khi thực hiện thủ tục        

1. Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ; không sử dụng kim bấm để bấm hồ sơ (sử dụng ghim kẹp); hồ sơ và các bản sao y giấy tờ chứng thực cá nhân, chứng chỉ hành nghề, các loại giấy tờ kèm theo phải sử dụng giấy khổ A4;

2. Doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký thay đổi trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có thay đổi.

3. Doanh nghiệp phải đăng ký số điện thoại liên lạc, sắp xếp ngành nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa có những thông tin trên.

II Trình tự thực hiện          

* Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

* Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh
       + Thời gian: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút (các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần).
       + Nộp hồ sơ tại quầy số 2, đóng lệ phí, lấy số thứ tự và chờ gọi theo số thứ tự.
      + Chuyên viên kiểm tra hồ sơ đủ giấy tờ theo quy định, tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

* Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

* Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ (từ 13giờ đến 17giờ các buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

III. Cách thức thực hiện   
- Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.
- Thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa chỉ 

IV. Thành phần, số lượng hồ sơ
               
1. Thành phần hồ sơ
1- Giấy đề nghị Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo .
2- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người mua, người được tặng cho, người thừa kế: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
3- Hợp đồng mua bán/tặng cho doanh nghiệp và các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua bán/tặng cho doanh nghiệp (đối với trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp);
Giấy chứng tử/ Tuyên bố mất tích của Tòa án đối với chủ doanh nghiệp tư nhân, văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế (đối với trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích);
4- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế 
5- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
6- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
7- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Cơ quan thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.
- Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.
- Lệ phí: 200.000 đồng/lần (Thông tư số 176/2012/TT-BTC).
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân tại Phụ lục II-3, Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.
- Căn cứ pháp lý của TTHC:
·      Luật Doanh nghiệp;
·      Nghị định số 102/2010/NĐ-CP;
·      Nghị định số 43/2010/NĐ-CP;
·      Nghị định số 05/2013/NĐ-CP;
·      Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT;
·      Thông tư số 176/2012/TT-BTC.

Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhânn trên mất nhiều thời gian, đòi hỏi nhà đầu tư chứng minh vốn và kinh nghiệm thực hiện các thủ tục phức tạp. Để giúp Quý khách có thể tiết kiệm thời gian, Saigonicom "nhận thực hiện dịch vụ Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân với tiêu chí: NHANH - GỌN - HIỆU QUẢ VỚI CHI PHÍ THẤP"

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Saigonicom để được hướng dẫn chi tiết
ĐT: Ms Nguyệt 05 9999 6363 - 03 9999 6363 - 08 2999 6363.Emailanhnguyet@saigonicom.vn


Bài viết mới
Đang mở...