Download

Trang cho phép tải - download các biểu mẫu - form, nội dung, hợp đồng bằng file do Saigonicom cung cấp.

Trang cho phép tải - download các biểu mẫu - form, nội dung, hợp đồng bằng file do Saigonicom cung cấp


Dưới đây là danh sách các nội dung được cập nhật liên tục.
  1. Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam: Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ
  2. Thông tư số 39/2014/TT-BTC về hóa đơn chứng từ: Thông tư này gồm 5 Phụ lục, các phụ lục từ phụ lục 1 đến phụ lục 4 có tính bắt buộc, phụ lục 5 có tính chất tham khảo (không bắt buộc).
  3. Hợp đổng thuê văn phòng: Hợp đồng dịch vụ thuê văn phòng của Saigonicom.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Bài viết mới
Đang mở...